a magnifying glass
企业文化
当前位置:首页 >> 关于博康 >> 企业文化

企业使命

<愿 景>

      在环境、社会、经济等各个范畴不断参与改善,

      创造更加美好的未来!


我们的基本信念:

      只有对社会有益的行径,才是企业应当走的路。


<使 命>

      将博康医疗,

      打造成为带温度的品牌,

      把“技术、服务、解决病人所需”放于首位,

      也为员工、合作伙伴

      提供更大的发展空间和创收平台,

      努力为投资者创造良性的投资回报机率!

      专一、专心、专注,

      是企业用心经营所遵守的必要准则!


运营理念

<以客为尊>

      客户是我们永远的伙伴!

      尊重客户,了解客户,

      持续地提供超越客户期望价值的服务。


<以人为本>

      员工是博康的价值核心!

      博康持守的不是人力资源,

      而是人力资本,是一种投入,一种经营。